England Youth Fencing Championships - U15 Girls Epee
Hertfordshire Sports Village
19 June 2016
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
OIEN Jacqueline Haverstock   V V V V V 4 5/6 17 29
CHUNG-HALPERN Ines Chelsea 3   V V V V 4 4/6 5 27
ARDEN Alisha Knightsbridge 3 1   V 3 4 3 1/6 -8 19
SISMANOVIC Alice Millfield 0 3 2   2 4 2 0/6 -17 13
WILLETT Lulu Bexley 0 4 V V   V 2 3/6 -1 21
WYER-ROBERTS Grace Oundle Peterborough 1 4 V V 2   V 3/6 -4 22
ANDREWS Emma Plymouth V V V V V 3   5/6 8 28

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BOYES-HUNTER Daisy Truro   V 3 V V 2 V 4/6 8 25
HEAPS Hannah Lancashire Sword 1   V 4 V 3 3 2/6 -2 21
HAYNES Georgia Harrogate V 0   V 3 3 V 3/6 -5 21
SHARP Tierney Dream Fencing 1 V 4   V 2 4 2/6 -4 21
SIMMONDS Constance Abingdon 1 3 V 1   4 2 1/6 -12 16
MARTUS Cosima Chelsea V V V V V   V 6/6 12 30
MILES Katy Plymouth 4 V 4 V V 4   3/6 3 27

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
JEAL Laura Wingerworth   V V4 V 3 2 V4 4/6 6 23
ASHBY Taylor Plymouth 4   V4 V V V V 5/6 15 28
WHINNEY Sophie Truro 2 1   3 V 2 V 2/6 -6 18
HERRLING Messina Knightsbridge 1 2 V   V V V 4/6 2 23
BHANDAL Leah Kenilworth Sword V 1 2 1   0 3 1/6 -16 12
MITCHELL Georgina Plymouth V 4 V 4 V   V 4/6 13 28
SHEFFIELD Anna Brixton 0 0 4 3 V 1   1/6 -14 13

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
RAYNER Phoebe Hymers   1 4 2 V 2 1/5 -10 14
TREVETHAN Lottie Malvern Hills V   V V 4 V 4/5 8 24
TAYLOR Stephanie Redhill & Reigate V 2   4 V V 3/5 4 21
LOUIS Avery Knightsbridge V 4 V   V V 4/5 10 24
GRAHAM Megan Newcastle 4 V 0 0   1 1/5 -14 10
MCCORMACK Maisie Oundle Peterborough V 4 3 3 V   2/5 2 20

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SINGLETON Lauren Plymouth   2 3 4 4 4 0/5 -8 17
LOWE Kamie Unattached V   0 3 1 3 1/5 -9 12
PARMAR Ellie Redhill & Reigate V V   V V V 5/5 16 25
TAYLOR Eleanor Salle Hadalin V V 2   V V 4/5 9 22
BYWATER Emily Sherborne Swords V V 2 0   V4 3/5 -2 16
EDGECLIFFE-JOHNSON Imogen Aldershot V V4 2 1 3   2/5 -6 15

 
Document Engarde - 22/06/2016 00:47:04