England Youth Fencing Championships - U15 Girls Foil
Hertfordshire Sports Village
18 June 2016
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HALES Rhiannon Fighting Fit   V V V V 1 V 5/6 11 26
BLACKMORE Phoebe Dilettante 1   1 2 3 0 0 0/6 -23 7
TREVITHICK Anna Harrogate 4 V   V V 2 2 3/6 3 23
DYER Esme Bath Sword 4 V 3   V 0 V 3/6 3 22
ELLIOTT Lauren Crawley Sword 0 V 1 0   0 0 1/6 -22 6
HOME Amy Salle Kiss V V V V V   V 6/6 26 30
HERRICK Lucinda Fencers Club London 1 V V 2 V 1   3/6 2 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
WEEKS Charity Laszlo   V 3 X V 1 3 2/5 0 17
THOMPSON Holly Cambridgeshire Fc 2   3 X 2 V V 2/5 -3 17
GRANVILLE Bronwen Bath Sword V V   X V V V 5/5 16 25
ROWE Natalia Affondo A A A   A A A abandon1
WARD Chloe Fighting Fit 0 V 0 X   4 2 1/5 -11 11
RUSSO Costanza Salle Boston V 2 1 X V   4 2/5 -3 17
DOLAN Phoebe Fencers Club London V 3 2 X V V   3/5 1 20

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
CHAMPION Alice Dragon   V V 1 1 1 1 2/6 -11 14
WEBBER Juliet Crawley Sword 3   3 1 1 1 V 1/6 -15 14
CLAPP Olivia Radcliffe Sword 2 V   0 2 2 1 1/6 -14 12
DELL'AQUILA Lorenza Cobham V V V   1 2 2 3/6 3 20
SILK Georgia Newham Swords V V V V   3 3 4/6 11 26
BEARDMORE Emily Fighting Fit V V V3 V V   V 6/6 19 28
MCCALLUM Tegan Laszlo V 4 V V V 0   4/6 7 24

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
HARBORD Emily Bath Sword   V V V V 3 4/5 11 23
PETRONGARI Ginevra Millfield 1   V 0 1 0 1/5 -16 7
HOULT Lucy Cobham 0 3   V 4 0 1/5 -9 12
FRASER Elizabeth Mallard Fencing 2 V 1   0 2 1/5 -10 10
NEWTON-HUGHES Phoebe Sheffield Buccaneers 4 V V V   V 4/5 10 24
RAIYAT Henna Much Wenlock V V V V 4   4/5 14 24

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SHUKLA Asmaani Swordplay   0 1 2 1 1 0/5 -20 5
KO Christelle Unattached V   V V V 2 4/5 11 22
JONES Rachel Salle Kiss V 1   V V V 4/5 7 21
SALLABA Tara Chichester V 3 3   1 V 2/5 -4 17
LUKAITE Emilija Newham Swords V 2 3 V   3 2/5 1 18
HERRICK Anna Fencers Club London V V 2 4 V   3/5 5 21

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
BRIGDEN Lauren Unattached   V V 0 0 3 2/5 -7 13
EDGECLIFFE-JOHNSON Imogen Aldershot 4   V 1 4 1 1/5 -6 15
GARDINER Isabella Radcliffe Sword 1 1   0 1 0 0/5 -22 3
WILLIAMS-STEWART Teagan Newham Swords V V V   V V 5/5 20 25
CURWEN Becci Millfield V V V 3   V 4/5 10 23
SMYTH Hannah Dragon V V V 1 3   3/5 5 19

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
BIRD Lily Fencers Club London   2 1 V V 0 2/5 -6 13
ROYER Jeanne Salle Boston V   V V V 2 4/5 9 22
MOND Amanda Newham Swords V 4   V V V 4/5 14 24
MISHIMA Suzie Kenilworth Sword 1 2 1   V V 2/5 -6 14
FUZER Hanna Epsom 3 0 2 2   2 0/5 -16 9
PEAKE Sophie Southern Marches V V 1 3 V   3/5 5 19

 
Document Engarde - 18/06/2016 16:19:25