England Youth Fencing Championships - U11 Girls Sabre
Hertfordshire Sports Village
19 June 2016
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
LINDSAY Lucie Camden   2 4 1 1 4 V V 2/7 -5 22
JANE Melissa Truro V   V 4 V 2 V 1 4/7 1 27
CRAZE Lexie Truro V 4   V V V V 2 5/7 6 31
DANFORD Thisbe Paul Davis Fencing V V 2   3 0 V 0 3/7 -7 20
YANG Linxuan Camden V 3 4 V   1 V V 4/7 5 28
BRIERLEY Bethany Marshall Fencing V V 2 V V   V 3 5/7 13 30
BRYCE Eleanor Kcswhs 0 2 3 2 1 0   0 0/7 -27 8
STUTCHBURY Carolina Invicta 2 V V V 3 V V   5/7 14 30

 
Document Engarde - 19/06/2016 17:01:40