England Youth Fencing Championships - U15 Girls Sabre
Hertfordshire Sports Village
19 June 2016
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
KHAN Aneesah Nlsc   V 3 V 3 4 V 3/6 8 25
SMITH Kaya Paul Davis Fencing 2   1 V 0 3 V 2/6 -8 16
YANG Sophia Camden V V   V 2 4 V 4/6 9 26
BLACKMORE Phoebe Dilettante 0 1 0   0 0 0 0/6 -29 1
FASHOKUN Maia Truro V V V V   V V 6/6 22 30
ROBBINS WILKINSON Ellen Marshall Fencing V V V V 3   V 5/6 9 28
OWEN Georgia Bishop Challoner Sch 0 3 3 V 0 3   1/6 -11 14

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
YANG Lumeng Camden   V V V V V 5/5 19 25
KIRKPATRICK Eloise Headington School 1   1 2 3 1 0/5 -17 8
CURWEN Becci Millfield 0 V   V V 3 3/5 3 18
SHARPLIN Aaliyah Marshall Fencing 3 V 3   V 2 2/5 -3 18
CARMODY-KINGHAM Ada Paul Davis Fencing 0 V 1 4   1 1/5 -12 11
O'REILLY Hannah Mx Fencing 2 V V V V   4/5 10 22

 
Document Engarde - 19/06/2016 12:35:41