England Youth Fencing Championships - U15 Boys Foil
Hertfordshire Sports Village
18 June 2016
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
LECLERCQ Killian Escrime Academy   2 2 2 1 V 0 1/6 -16 12
LINDFIELD Sean Fencers Club London V   V 2 V V V 5/6 11 27
CHRISTIANSON Elliot Chester V 4   2 3 V V 3/6 1 24
GAUTAM Brij Salle Paul V V V   V V V 6/6 20 30
MOORE James Edward Cfss V 1 V 1   V V 4/6 3 22
MUNSON Merron Cobham 3 3 3 1 4   2 0/6 -14 16
ALFORD Oliver Kenilworth Sword V 1 3 2 1 V   2/6 -5 17

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
GRAHAM Finlay Salle Paul   4 0 V 4 V 0 2/6 -4 18
SUHA Adam Stockport V   V V V V V 6/6 23 30
WOOLTERTON Robert Brentwood School V 1   V 0 V 2 3/6 -1 18
MITCHELL Jacob Millfield 2 0 4   2 1 2 0/6 -19 11
BROUGHTON Archie Louth V 1 V V   V 1 4/6 3 22
METCALFE Sean Rgs High Wycombe 0 0 0 V 3   1 1/6 -17 9
CHRISTOPHERS Edward Fighting Fit V 1 V V V V   5/6 15 26

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
BOWCOTT James Epsom   0 V 1 2 0 0 1/6 -20 8
PURDY Ted Fencers Club London V   4 0 V 0 0 2/6 -7 14
DUGIMONT Alexandre Escrime Academy 3 V   0 V 1 1 2/6 -12 15
QUELCH Leiden Salle Oxon V V V   V V 1 5/6 14 26
COOMBE Patrick Kenilworth Sword V 1 3 3   1 0 1/6 -14 13
KELSEY Ryan Four Of Clubs V V V 3 V   1 4/6 12 24
GILL Alessandro Salle Paul V V V V V V   6/6 27 30

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
ZHANG Leo Laszlo   V V V 2 V V 5/6 13 27
ASHBY Duncan St Benedicts 2   V V 1 0 0 2/6 -12 13
WILLIAMS Jay Oxford 1 2   3 3 2 1 0/6 -17 12
LAROUSSE Noe Salle Oxon 1 3 V4   0 3 2 1/6 -15 13
CHAMBERS Albert Shoebury And Southend V V V V   V4 2 5/6 12 26
LAUGA Alexis Cambridge Sword 2 V V V 3   2 3/6 3 22
WONG Maximus Unattached 3 V V V V V   5/6 16 28

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
WORTHINGTON Fabian Wimbledon   2 0 V 4 0 1 1/6 -16 12
BLAIR Samuel Louth V   V V V V 4 5/6 17 29
GOODENOUGH Oliver Bath Sword V 1   V V V V 5/6 13 26
LOWMAN Evan Activ8 3 4 1   V V 3 2/6 -1 21
WILKINSON Rhys Salle Hadalin V 0 0 1   1 0 1/6 -22 7
BASTILLE Joshua Cobham V 0 4 1 V   3 2/6 -3 18
MCGLONE Theo Fighting Fit V V 3 V V V   5/6 12 28

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
BAIGNERES Jean-Baptiste Camden   V V V V 4 V 5/6 16 29
EWING Sam Bath Sword 2   V 4 0 3 V 2/6 -6 19
ADAMS Timothy Martin Paul Davis 0 4   1 0 1 V 1/6 -17 11
PHAM Dan Fencers Club London 1 V V   1 2 V 3/6 -1 19
TAN Gerald Salle Boston 4 V V V   4 V 4/6 17 28
NASH Oliver Sutton Coldfield V V V V V   V 6/6 16 30
BERISTAIN Ruben Orkney 1 1 3 0 0 0   0/6 -25 5

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
DOS SANTOS BARBOSA Fabio Cobham   3 V3 4 1 0 V 2/6 -8 16
PLANT Oscar Millfield V   V 4 2 3 V 3/6 3 24
WROE Morgan Wimbledon 1 0   4 0 0 2 0/6 -19 7
JEROME Alexander Salle Boston V V V   2 0 V 4/6 -4 22
LONSDALE William Louth V V V V   4 V 5/6 19 29
GRAY Harry Chichester V V V V V   V 6/6 23 30
STEVENS Asher Paul Davis 3 3 V3 4 0 0   1/6 -14 13

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
HALL Matthew Four Of Clubs   V 0 V V V V 5/6 9 25
INGLESFIELD Louis Crawley Sword 0   0 1 1 V 3 1/6 -15 10
UDRZAL Benjamin Newham Swords V V   V V V V 6/6 26 30
JAMES Alex Much Wenlock 3 V 0   2 V V 3/6 -1 20
CAMPBELL YATES Tiger Fencers Club London 1 V 3 V   V V 4/6 11 24
MUDHAR Galen Swordplay 3 0 1 1 0   0 0/6 -25 5
BOUCHER-ROWE Avery Salle Boston 4 V 0 4 0 V   2/6 -5 18

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
WALLENDAHL Christoph Sussex House   V V V V V 3 5/6 15 28
DOBINSON Miles Eltham College 1   V 1 V3 2 V 3/6 -6 17
ASHFORTH Myles Colchester & District 3 4   3 V V 1 2/6 0 21
SISODIYA Kishan Fencers Club London 1 V V   V V V 5/6 13 26
UNGER Colm Salle Eton 3 1 0 0   2 2 0/6 -20 8
EL AMRANI Ayman Sheffield Buccaneers 0 V 1 3 V   V 3/6 -4 19
RICARD Jules Escrime Academy V 3 V 1 V 4   3/6 2 23

 

  Poule no 10 V/M Indicator HS
SAMPSON Dominic Kenilworth Sword   3 1 V V V V 4/6 5 24
SOYOYE Caspar Sussex House V   2 V V V V 5/6 8 27
PLASTOW Luca Cobham V V   V V V V 6/6 23 30
MAGOR Daniel Teesside 2 4 0   V V 4 2/6 -2 20
LANDERGAN Alex Wimbledon 3 1 1 0   3 V 1/6 -16 13
RUTHERFORD Luke Fernwood Sword 1 3 2 2 V   V 2/6 -9 18
COURTIER Jack Affondo 3 3 1 V 4 4   1/6 -9 20

 
Document Engarde - 18/06/2016 13:58:44