England Youth Fencing Championships - U11 Boys Foil
Hertfordshire Sports Village
16 June 2018
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
CONTRACTOR Khalam Newham Swords   V V V V V V 6/6 23 30
KEEN Finn Fencers Club London 1   V V V V 0 4/6 1 21
MULHERON Logan Bryant Blades 1 1   V V V 1 3/6 -7 18
STONE Matthew Sabre Sports 1 4 2   2 4 0 0/6 -17 13
MURPHY MCCREATH Aidan Cobham 0 4 4 V   V 0 2/6 -8 18
ROBINSON Aiden Paul Davis Academy 1 1 4 V 4   0 1/6 -14 15
GORCZYCA Jakub Uks Atena Gdansk 3 V V V V V   5/6 22 28

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
CALLAGHAN Lewis Shoebury And Southend   V 4 2 V 4 V 3/6 -1 25
HERBERT Daniel Escrime Academy 3   4 2 4 2 1 0/6 -13 16
STIRLING Henry Sussex House V V   V V V4 V 6/6 14 29
SIMPSON Billy Plymouth V V 2   V 4 V 4/6 9 26
KANG Dillon Cambridge 4 V 1 1   1 4 1/6 -13 16
WAGDI Yaqub Salle Paul V V4 3 V V   V 5/6 10 27
KONTAKOS Harry Newham Swords 4 V 1 2 V 2   2/6 -6 19

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
BISHAY David Newham Swords   V V V V V V4 6/6 24 29
BEAUMONT Jamie Sarum Swords 0   2 V 1 0 2 1/6 -13 10
WILSON Oliver Bath Sword 0 V   V V V 2 4/6 10 22
FLANAGAN Zach Wrekin Sword 1 0 0   0 V 0 1/6 -22 6
BIDWELL Felix Salle Paul 0 V 0 V   1 0 2/6 -7 11
WHITE John Paul Davis Academy 3 V 0 3 V   1 2/6 -4 17
REBONATO-SCOTT Sebastiano Salle Boston 1 V3 V V V2 V   5/6 12 21

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
MACLACHLAN Finlay Radcliffe Sword   4 1 V V V V 4/6 8 25
KRONABETTER Alexander Salle Paul V   0 V 2 1 V 3/6 -3 18
EL-SAIE Faaris Zfw V V   V V V V 6/6 29 30
PETERKIN Khari Newham Swords 2 2 0   3 4 V 1/6 -10 16
VONCI David Four Of Clubs 1 V 0 V   V V 4/6 4 21
MORRIS Jake Herefordshire 4 V 0 V 2   V 3/6 1 21
EBSTEIN Jonathan Escrime Academy 0 0 0 1 0 0   0/6 -29 1

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
THOMPSON Edward Dragon   0 V V V V 4/5 8 20
ABRAMENKOVS Valentins Zfw V   V4 V V V 5/5 22 24
LUCAS Adrien Escrime Academy 0 0   1 0 2 0/5 -21 3
VASSILJEV Maksim Newham Swords 1 0 V   3 V 2/5 -3 14
LEE Caspian Sussex House 4 0 V V   V4 3/5 2 18
WALMSLEY Samuel Four Of Clubs 2 2 V 1 3   1/5 -8 13

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
BLOCKLEY Monty Crawley   V V V V V 5/5 14 25
CREES Ashley Salle Paul 3   V V 3 V 3/5 8 21
BUSINARO Luca Zfw 1 3   V 4 V 2/5 0 18
HERBERT Adam Four Of Clubs 2 0 0   1 1 0/5 -21 4
CHOI Aleksey Sussex House 4 V V V   V 4/5 9 24
HENDRY Hamish Millfield 1 0 3 V 2   1/5 -10 11

 
Document Engarde - 16/06/2018 19:18:30