England Youth Fencing Championships - U11 Boys Sabre
Hertfordshire Sports Village
16 June 2018
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
RHODES Finlay Stort Valley   V V 2 2 V V 4/6 4 24
DUBOVSKY Benjamin Westminster School 3   1 0 4 4 1 0/6 -17 13
DONATI Rollo Mx 4 V   V V V 1 4/6 7 25
ROSE Edward Millfield V V 3   V V V 5/6 13 28
PASSMORE Damon Paul Davis Academy V V 2 2   V 3 3/6 -1 22
COX Nicholas Truro 1 V 2 2 2   1 1/6 -16 13
HYAMS Jasper Camden 2 V V 4 V V   4/6 10 26

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
TAYLOR Jonathan Truro   V V 1 V V 4 V 5/7 12 30
ARBUCKLE Henry Paul Davis Academy 3   0 3 3 4 3 1 0/7 -18 17
GARCIA-GHURAN Aidan Paul Davis Academy 4 V   4 V V 2 V 4/7 9 30
CHARLETT Max Marshall V V V   V V V V 7/7 25 35
POZNYSZ Michael Stort Valley 0 V 2 1   3 1 2 1/7 -19 14
MAZI Kurt Westminster School 1 V 3 0 V   3 V 3/7 -8 22
LLOYD Ollie Camden V V V 1 V V   V 6/7 12 31
HUGHES Ben Taunton Deane 0 V 1 0 V 3 1   2/7 -13 15

 
Document Engarde - 16/06/2018 19:24:28