England Youth Fencing Championships - U13 Boys Epee
Hertfordshire Sports Village
17 June 2018
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
GLOUX Oscar Whitgift School   4 1 V4 V 2 3 2/6 -6 19
AMOR Jack Millfield V   1 V V 0 2 3/6 -7 18
BROOKE Alec Knightsbridge V V   V V V V 6/6 22 30
GOLANOWSKI Oliver Mansfield 3 2 1   4 4 3 0/6 -12 17
BURWELL Jamie Redhill & Reigate 2 4 2 V   4 0 1/6 -12 17
LESLIE Jacob Brentwood School V V 1 V V   V 5/6 7 26
GODFREY Lucas Activ8 V V 2 V V 4   4/6 8 26

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
HARMES Leon Millfield   4 4 V 4 0 4 1/6 -8 21
LEONARD Jack Brentwood School V   2 V 2 0 2 2/6 -9 16
ROSELLI Lorenzo Knightsbridge V V3   4 V 0 3 3/6 -4 20
HARLEY Nathan Redhill & Reigate 4 3 V   2 0 2 1/6 -13 16
PALAMAR Maksymilian Mansfield V V 3 V   1 V 4/6 2 24
RAMSEY Galeh Truro V V V V V   V 6/6 28 30
TREBY Kynan Activ8 V V V V 4 1   4/6 4 25

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
STRICKLAND Luca Chelsea   3 V V 2 V V 4/6 10 25
BARRETT-HAY Tai Brixton V   V V 2 V V 5/6 8 27
HOLMES Oliver Skipton 3 2   4 1 V V 2/6 -5 20
ZORZI Luca Knightsbridge 0 4 V   0 V V 3/6 -6 19
KEW Liam Redhill & Reigate V V V V   V V 6/6 24 30
SMITH Grayson Southampton 1 1 1 4 0   V 1/6 -17 12
DYSON Thomas Luso Academy 1 4 4 2 1 4   0/6 -14 16

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
LEAVESLEY William Wingerworth   1 V 2 V 2 2/5 -3 15
NORMAN Thomas Southampton V   V 4 V 2 3/5 3 21
HOLLINGBERY James Dacorum 3 4   2 V 2 1/5 -7 16
CULLINANE Jonathan Central London V V V   V V 5/5 12 25
BELL Connor Activ8 0 3 3 1   4 0/5 -14 11
BEAUTYMAN Cador Knightsbridge V V V 4 V   4/5 9 24

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
LLESHI Kristofer Loughton   4 3 2 3 3 0/5 -9 15
PIETROBELLI Giacomo Unattached V   V V V V 5/5 16 25
RICHARDS Henry Malvern Hills V 1   V 0 0 2/5 -6 11
SLUJA Sebastian Mansfield V 2 0   3 3 1/5 -9 13
GORYN Noah Bath Sword V4 0 V4 V   V 4/5 6 18
PALANO Davide Escrime Academy V 2 V V 1   3/5 2 18

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
KEEN Oliver Redhill & Reigate   0 3 3 3 4 0/5 -12 13
SAXON Oscar Activ8 V   V V V3 V3 5/5 14 21
ZHU Cheney Dream V 1   V3 V V 4/5 5 19
FARAGO Bence Botond Luso Academy V 3 2   4 V 2/5 0 19
NICHOLAS Thomas Chelsea V 1 1 V   3 2/5 -5 15
PATHMANATHAN Kavinan Brentwood School V 2 3 3 V   2/5 -2 18

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
FITZGERALD Zac Swindon   4 3 4 V V 2/5 1 21
ANDERSON Calum Brentwood School V   1 0 1 V 2/5 -6 12
ZAKREVSKY Daniel Chelsea V V   V V V 5/5 10 25
ABERDEEN Toby Newcastle V V3 4   0 2 2/5 -5 14
POS Theo Central London 3 V 4 V   V 3/5 8 22
BEWLEY Joel Brixton 2 1 3 V 3   1/5 -8 14

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
PERKINS David Redhill & Reigate   1 V V V V 4/5 8 21
BELL Alfie Laszlo V   V V V V 5/5 14 25
JACKSON Patrick Millfield 3 4   V 4 0 1/5 -7 16
COKER Eden Brixton 0 1 3   V 2 1/5 -11 11
BOYAROV Artyom Whitgift School 4 1 V 2   V 2/5 -6 17
BIANCHI Niccolo Chelsea 1 4 V V 4   2/5 2 19

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
INGER FLECKER Robin Bath Sword   0 V V 4 V 3/5 2 19
CAMPBELL-OKOLO Omari Leon Paul V   V V V V4 5/5 20 24
HARLEY Daniel Plymouth 4 2   V V V 3/5 5 21
ALRIFAI Harris Central London 2 0 2   2 3 0/5 -16 9
WALMSLEY Oliver Four Of Clubs V 1 2 V   V2 3/5 -2 15
CUZME RIGO Juan Antonio Escrime Academy 1 1 2 V 1   1/5 -9 10

 
Document Engarde - 17/06/2018 15:51:44