England Youth Fencing Championships - U11 Girls Epee
Hertfordshire Sports Village
17 June 2018
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
BARAHONA Annabella Central London   V3 1 V V 3 3/5 3 17
SHUTE Ffion Central London 2   V V V V3 4/5 10 20
LEAVESLEY Emily Wingerworth V2 3   V 1 1 2/5 -8 12
GERHARDT Sofia Dream 3 1 4   V 2 1/5 -6 15
HOLLINGBERY Megan Dacorum 2 1 V 1   3 1/5 -9 12
CAMPBELL Emily Swindon V 2 V V V   4/5 10 22

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
LOBAN Rebecca Bath Sword   V 2 3 V 4 2/5 0 19
HAMILTON WYNNE Saffron Plymouth 4   0 4 2 2 0/5 -13 12
JORDAN Charlotte Swindon V4 V   V3 V V 5/5 17 22
THOROLD Freya Ops V V 2   0 3 2/5 -4 15
FARLAM Reya Dacorum 1 V 1 V   V 3/5 4 17
MESOMERIS Thea Central London V V 0 V4 1   3/5 -4 15

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
HALL Sofia Luso   V 3 V V 2 3/5 1 20
DIXON Millie Southampton 4   2 3 1 2 0/5 -12 12
SUMMERS Jamie Redhill & Reigate V V4   V2 3 3 3/5 1 17
PALMER Agnes Central London 2 V 1   2 3 1/5 -7 13
ABERDEEN Eve Newcastle 3 V V V   1 3/5 3 19
EDEN Elise Wingerworth V V V V V   5/5 14 25

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
KOHEN Eloise Leon Paul   V 2 V V 2 3/5 4 19
RYAN Elizabeth Reading 1   V V 1 3 2/5 -3 15
CRUICKSHANK Isabella Chelsea V 3   1 V 4 2/5 -2 18
KITCHING Ophelia Central London 1 0 V   3 0 1/5 -12 9
HUNT Ruby Wingerworth 3 V 3 V   V 3/5 7 21
JENKINS Ella Luso V V V V 0   4/5 6 20

 
Document Engarde - 17/06/2018 17:19:21