England Youth Fencing Championships - U11 Girls Sabre
Hertfordshire Sports Village
17 June 2018
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
PENLINGTON Connie Crawley Sword   2 1 2 V 0 0 V 2/7 -16 15
SUTTON Maya Paul Davis Academy V   0 V V 4 1 V 4/7 4 25
SEZILLE Hui Xin Paul Davis Academy V V   4 V V 1 3 4/7 7 28
SHILVOCK Elizabeth Shakespeares Swords V 2 V   V V 0 V 5/7 5 27
LARIONOVA Anna-Emiliya Salle Eton 2 2 3 2   1 1 V 1/7 -17 16
CHAHER Amina Camden V V 2 4 V   2 3 3/7 1 26
BLACKLEDGE Amelia Marshall V V V V V V   V 7/7 30 35
PIERCE Ella Stort Valley Sabre 4 0 V 0 3 V 0   2/7 -14 17

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BAUGHAN Victoria Millfield   3 V V 4 V V 2 1 4/8 4 30
HEATH Amy Paul Davis Academy V   2 3 2 V V V V 5/8 3 32
LEES Verity Mx Fencing 0 V   V V V V V V 7/8 24 35
PRATLEY Genevieve Salle Eton 2 V 0   V V V V V 6/8 11 32
PEARCE Isobel Camden V V 1 4   V V V V 6/8 14 35
PEEHAL Simran Stort Valley Sabre 0 4 0 0 1   1 1 2 0/8 -31 9
MARSHALL Aimee Marshall 4 3 1 1 0 V   4 1 1/8 -17 19
DONNELLY-SALLOWS Keira Crawley Sword V 0 2 1 0 V V   3 3/8 -11 21
DAVIES Ava Paul Davis Academy V 4 0 2 4 V V V   4/8 3 30

 
Document Engarde - 17/06/2018 15:56:04