England Youth Fencing Championships - U13 Girls Sabre
Hertfordshire Sports Village
17 June 2018
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
DANFORD Thisbe Paul Davis Academy   V V 2 V 4 1 3/6 -1 22
YANG Linxuan Camden 4   4 V V 3 3 2/6 -1 24
NASSOZI-KIGGUNDU Renee Millfield 1 V   2 V 2 2 2/6 -9 17
JANE Melissa Truro V 2 V   4 4 0 2/6 -4 20
DONATI Stella Mx Fencing 3 3 2 V   2 2 1/6 -12 17
HERRING JOHNSON Darcy Dilettante V V V V V   0 5/6 5 25
BRIERLEY Bethany Marshall Fencing V V V V V V   6/6 22 30

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
LEES Lucia Mx Fencing   1 1 4 0 4 3 3 0/7 -19 16
WHITELEGG Aimee Truro V   1 2 1 V 1 V 3/7 -6 20
CRAZE Lexie Truro V V   3 V V V V 6/7 16 33
LINDSAY Lucie Escrime Academy V V V   0 V 3 V 5/7 7 28
KOCER Ezgi Unattached V V 3 V   V V V 6/7 23 33
ALAGBADA Haliyah Brentwood School V 3 2 0 0   0 1 1/7 -23 11
BLACKLEDGE Eleanor Marshall Fencing V V 4 V 4 V   V 5/7 16 33
GALLAGHER Esme Paul Davis Academy V 2 1 2 0 V 0   2/7 -14 15

 
Document Engarde - 17/06/2018 14:11:55