England Youth Fencing Championships - U15 Girls Foil
Hertfordshire Sports Village
16 June 2018
********************************************************************

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
TYLER Lara Aldershot   2 V 2 V 2 V 3/6 1 21
KENISTON-COOPER Isabella Bath Sword V   3 0 V 2 V 3/6 -1 20
WHITAKER Rosie Chichester 3 V   0 4 V V 3/6 2 22
WILLIAMSON Lucy-Belle Sheffield Buccaneers V V V   V V V 6/6 26 30
PRICE Amelia Paul Davis Academy 1 4 V 0   3 V 2/6 -7 18
HOUGH Grace Four Of Clubs V V 0 2 V   V 4/6 5 22
HARRISON Juliana Bryant Blades 1 0 2 0 1 0   0/6 -26 4

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
GARDNER Georgia Aldershot   1 V V V 2 3/5 0 18
KNOX Eleanor Newham Swords V   V V V V 5/5 18 25
FORSE Jessica Four Of Clubs 4 1   4 1 4 0/5 -11 14
ZAMBITO Isabel Fencers Club London 2 1 V   V4 0 2/5 -10 12
GOLDFISCHER Marcela Cobham 2 0 V 3   2 1/5 -8 12
O'CONNELL Olivia Salle Boston V 4 V V V   4/5 11 24

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
HYDE Bronwen Northwich   V V V V V 5/5 21 25
COTTRELL KIRBY Francesca Saxon 3   2 V V V 3/5 9 20
DE N'YEURT Tabitha Bath Sword 1 V   V V V 4/5 11 21
BRIGHTON Katherine Bristol 0 0 1   V V 2/5 -6 11
TSANG Elena Zfw 0 1 1 1   0 0/5 -22 3
YANICELLI Sloane Battersea Foil 0 0 1 1 V   1/5 -13 7

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
CURRAN Ellie Sheffield Buccaneers   0 2 1 1 1 0/5 -20 5
LAWSON Angelica St Benedicts V   2 3 V 4 2/5 4 19
SUEN Chloe Wycombe Abbey School V V   3 3 1 2/5 -2 17
BULMAN Imogen Aldershot V V V   V V 5/5 17 25
OATES Charlotte Bristol V 0 V 0   1 2/5 -8 11
MEURISSE Scarlett Cobham V V V 1 V   4/5 9 21

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
CASTILLO-BERNAUS Katie Wimbledon   4 4 V 4 1 1/5 -3 18
DRESCHER Catherine Cobham V   3 4 0 4 1/5 -8 16
GALE Madeleine Brentwood School V V   V V 4 4/5 9 24
ANTONIOU Thea Wickford 1 V 0   1 1 1/5 -16 8
MACEY Charlotte Salle Boston V V 3 V   4 3/5 7 22
SITANYI Lili Zfw V V V V V   5/5 11 25

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
BASAK Defne Zfw   V 0 0 1 3 1/5 -15 9
READ Ruby Paul Davis Academy 4   0 3 1 V 1/5 -9 13
APPLEBY-PRINCE Celena Salle Oxon V V   V V V 5/5 20 25
WILSON India Four Of Clubs V V 1   1 V 3/5 3 17
MIDDLETON Amelia Salle Paul V V 4 V   V 4/5 16 24
GRAZIANO Emma Fighting Fit V 2 0 1 0   1/5 -15 8

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
BIRD Martha Cobham   V V V V V 5/5 18 25
SHELDON Priya Four Of Clubs 3   V 3 2 V 2/5 -2 18
FREILLAT Lauren Escrime Academy 2 2   4 1 0 0/5 -16 9
BARROW Daisy Bath Sword 2 V V   4 V 3/5 0 21
COMMITTERI Sofia Emily Wimbledon 0 V V V   3 3/5 1 18
WILLIAMS-HOWE Sydney Marshall 0 3 V 4 V   2/5 -1 17

 
Document Engarde - 16/06/2018 18:20:34